Visió

  •  Formar ciutadans crítics , responsables i respectuosos amb la societat i amb el medi en què viuen .

  • Educar integralment , considerant l’ésser humà com un tot : cognitiu , emocional , físic, espiritual i social .

  • Augmentar el grau de satisfacció de les famílies amb l’educació que reben els seus fills .

  • Seguir comptant amb professors amb vocació i professionalment competents .