Valors

Les nostres accions pretenen el desenvolupament dels següents valors

 • Respecte i tolerància per mantenir una convivència pacífica.

 • Igualtat i equitat en el tracte cap a tots els membres de la nostra comunitat educativa.

 • Responsabilitat , esforç i honestedat com a base de desenvolupament a tota la feina que demanem als nostres / as alumnes.

 • Cooperació i autoconfiança en el desenvolupament dels projectes que treballarem curs rere curs.

 • Fe , esperança i caritat com a pilars fonamentals per al desenvolupament espiritual dels nostres / as alumnes / as .

 • PROFESSORAT COMPROMÈS i estable .

 • Oferta de tots els nivells educatius OBLIGATORIS en un sol col·legi .

 • Promoció contínua d’un CLIMA DE CONVIVÈNCIA PACÍFICA .

 • Gran importància a la ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA i tutoritzada dels / les alumnes / es.

 • TRACTE PERSONALITZAT a les famílies .

 • Famílies coherents amb l’estil educatiu del centre .

 • Compromís amb l’atenció a la diversitat .

 • Entorn cèntric i segur .

 • Recerca de la MILLORA CONTÍNUA .