Lema curs 2022-2023

                            I........ QUÈ ÉS PER A NOSALTRES LA INFÀNCIA?

 

          Finals de març, abril.... comencen a publicar-se diferents decrets sobre el període de matrícula i admissió d’alumnes per al curs vinent i....... les distintes xarxes socials s’omplin de reclams publicitaris de col·legis que mostren i ofereixen la seua proposta educativa. Propostes totes elles molt atractives, precioses en la presentació, que atreuen sobre manera l’atenció de possibles famílies que enceten el camí d ’entrada dels seus fills al sistema educatiu.

          Des del web del nostre col·legi, i també en altres xarxes socials com Facebook i Instagram, els presentem la nostra proposta pedagògica i les línies o principis pedagògics que marquen el nostre camí. Però no sols amb un bonic vídeo , que també, sinó a més compartint amb tots vostès la nostra profunda reflexió del que som, i el que volem aconseguir com a escola.

          I comencem en el primer graó: L’etapa d’infantil.

Aquesta reflexió arranca del mateix concepte d’infància que tenim. Què és per a nosaltres, equip docent d’infantil, la infància?

Després d’anys d’experiència, de superar corrents pedagògiques (ja arcaiques i obsoletes, però que encara estan profundament arrelades en moltes escoles), de formació continuada i atenció posada en el canvi paradigmàtic que actualment s’està donant en el camp de l’educació , hem construït el nostre propi concepte d’infància i per tant en la consideració que tenim del xiquet/a .

Seguint les corrents pedagògiques postmodernistes, concebem “a l’alumne com a co-constructor de coneixement i de la seua pròpia identitat, contextualitzat en un temps, lloc i cultura. Així doncs, considerem al xiquet com un ésser ric i ple de potencialitats, que fa el seu propi procés d’aprenentatge junt amb altres persones i a través de les relacions que entre elles s’estableixen, creant així també la seua construcció social, vessant inseparable de qualsevol aprenentatge.”

Aquesta conceptualització de l’alumne, marca i defineix els nostres propis principis pedagògics, així com les diferents metodologies a emprar.

          Principis pedagògics:

          1. Escola inclusiva. Respecte a la diversitat, i el convenciment que la diversitat és una font de riquesa.

          2. Escola del benestar. Fer de l’escola un espai segur, confortable, que ofereix confiança als nostres alumnes, des de la pedagogia sensible i del tacte.

          3. Escola participativa. Promoure la participació de tots els membres de la comunitat educativa en les decisions que ens afecten, donant un protagonisme essencial als alumnes. Fomentar l’escolta activa i el diàleg.

          4. Escola d’oportunitats d’aprenentatge. Escola pensada i dissenyada per a oferir en tot moment i en qualsevol espai ocasions d’aprenentatge significatiu que responguen a un objectiu i meta educativa, mitjançant l’experimentació i fomentat l’autonomia i creativitat dels alumnes.

          5. Escola diocesana. Escola conceptualitzada baix el prima d’escola evangelitzadora, que fa dels valors cristians la seva identitat.

Aquests principis són el bastiment sobre el qual ‘s’articulen les nostres actuacions educatives. Aquestes actuacions necessiten metodologies actives que tinguen en compte els principis abans esmentats.

          Entres altres, destaquem la metodologia d’ambients d’aprenentatge com a creadora de situacions que partint de l’experimentació, manipulació i joc, possibiliten un aprenentatge significatiu per als alumnes.

          El treball cooperatiu és habitualment emprat en les nostres aules, doncs és en les interaccions dels alumnes  on sorgeix la cooperació i col·laboració, actituds d’ajuda i per tant l’aprenentatge entre iguals.

          Treball per projectes, metodologia molt motivadora, ja que naix dels interessos dels alumnes i on conflueixen altres àrees anomenades transversals.

          Projecte d’aprenentatge-servei, metodologia marcada per un vessant profundament social, amb la voluntat ferma d’oferir un servei social a la comunitat en la qual estem immersos, alhora que el nostre alumnat realitza un aprenentatge lligat al currículum pertinent.

 

A grans trets, aquesta és la nostra proposta, esperem que els agrade i compartisquen amb nosaltres el bonic camí de l’educació i ens confien els seus millors tresors: els seus FILLS. Per a nosaltres, no ho dubten ni un instant, també ho són!!!!

 

Des d’ací, els convidem a posar-se en contacte amb nosaltres i així, els contarem personalment tot açò que han llegit i més.

 

Junts, creixem i aprenem!!

 

COL·LEGI SANT ANDREU APÒSTOL
Facebook Twitter

ENLLAÇOS

educamos
facebook
parròquia
Educació física

#SantAndreuACasa

(Torna a llegir les actuacions que des del col•legi hem estat realitzant durant el confinament per als nostres alumnes i familiars)

SoundCloud Album Record

Escoltant

Cançó del curs - Himno de Colegios Diocesanos
Dades de contacte
Pl. Constitució, 5 45250 L'Alcúdia
secretaria@colegiosanandres.es
96.254.02.82